CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG PHẠM ĐÌNH

Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, Xã Ngũ Thái Thuận Thành, Bắc Ninh

MST:

2301281710

Ngày cấp 16-04-2024

Giám đốc: PHẠM ĐÌNH DUY

Thành lập: 16-04-2024 - 1 tháng

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 43300 - Hoàn thiện công trình xây dựng

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 810 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
2 42120 Xây dựng công trình đường bộ
3 42990 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4 Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng
5 Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác
6 43300 Hoàn thiện công trình xây dựng
7 4530 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
8 4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
9 4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
10 4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
11 4932 Vận tải hành khách đường bộ khác
12 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
13 7710 Cho thuê xe có động cơ
14 82990 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
15 41010 Xây dựng nhà để ở
16 41020 Xây dựng nhà không để ở
17 42210 Xây dựng công trình điện
18 42220 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
19 42230 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
20 42290 Xây dựng công trình công ích khác

Doanh nghiệp mới thành lập