CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SAVICO MIỀN NAM

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MST:

0317596423

Vốn điều lệ: 20.000.000.000

Ngày cấp 06-12-2022

Giám đốc: VŨ HOÀNG LINH

Thành lập: 06-12-2022 - 1 tháng

linh.vu@savico.vn

02838213913

Giới thiệu doanh nghiệp

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh chính

  • - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 42120 Xây dựng công trình đường bộ
2 42990 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
3 43110 Phá dỡ
4 43120 Chuẩn bị mặt bằng
5 43210 Lắp đặt hệ thống điện
6 43290 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
7 43300 Hoàn thiện công trình xây dựng
8 43900 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
9 4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
10 4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
11 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
12 46900 Bán buôn tổng hợp
13 5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
14 5224 Bốc xếp hàng hóa
15 5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
16 66190 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
17 6820 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
18 70200 Hoạt động tư vấn quản lý
19 7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
20 71200 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
21 74100 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
22 7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
23 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
24 82300 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
25 82990 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
26 41010 Xây dựng nhà để ở
27 41020 Xây dựng nhà không để ở

Doanh nghiệp mới thành lập