Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Moss

Tên tiếng anh: Moss Technology Solution Joint Stock Company

Địa chỉ: NO 06B-LK 47 khu đất dịch vụ Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

MST:

0108345031

Ngày cấp 04-07-2018

Giám đốc: Trần Mạnh Cường

Thành lập: 04-07-2018 - 5 năm

techmoss222@gmail.com

0911.686.222/ 0942.086.222/ 02435.333.222

https://techmoss.net/
https://www.facebook.com/techmoss.net

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 58200 - Xuất bản phần mềm

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Moss

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
2 46101 Đại lý
3 46102 Môi giới
4 46103 Đấu giá
5 4931 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
6 49311 Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm
7 49312 Vận tải hành khách bằng taxi
8 49313 Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy
9 49319 Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác
10 5911 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
11 59111 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh
12 59112 Hoạt động sản xuất phim video
13 59113 Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình
14 59120 Hoạt động hậu kỳ
15 59130 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
16 6190 Hoạt động viễn thông khác
17 61901 Hoạt động của các điểm truy cập internet
18 61909 Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu
19 62010 Lập trình máy vi tính
20 62020 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
21 62090 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
22 63110 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
23 63120 Cổng thông tin
24 63910 Hoạt động thông tấn
25 63990 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
26 64110 Hoạt động ngân hàng trung ương
27 64190 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
28 64200 Hoạt động công ty nắm giữ tài sản
29 64300 Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác
30 64910 Hoạt động cho thuê tài chính
31 64920 Hoạt động cấp tín dụng khác
32 64990 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
33 65110 Bảo hiểm nhân thọ
34 Giáo dục nghề nghiệp
35 85320 Giáo dục trung cấp
36 85310 Sơ cấp
37 85330 Đào tạo cao đẳng
38 85410 Đào tạo đại học
39 85510 Giáo dục thể thao và giải trí
40 85520 Giáo dục văn hoá nghệ thuật
41 85590 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
42 85600 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Doanh nghiệp mới thành lập