CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯỚC TÂN

Địa chỉ: số 28, lô A1, khu dân cư An Bình, đường Trần Quốc Toản, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

MST:

3603915115

Vốn điều lệ: 10.000.000.000

Ngày cấp 25-05-2023

Giám đốc: NGUYỄN TRẦN QUỐC ANH

Thành lập: 25-05-2023 - 7 ngày

0904799744

Giới thiệu doanh nghiệp

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 85210 - Giáo dục tiểu học

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 85220 Giáo dục trung học cơ sở
2 85230 Giáo dục trung học phổ thông
3 85520 Giáo dục văn hoá nghệ thuật
4 85590 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
5 85600 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
6 85110 Giáo dục nhà trẻ
7 85120 Giáo dục mẫu giáo

Doanh nghiệp mới thành lập