CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ECE

Địa chỉ: 38 đường Khánh An 2, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

MST:

0402184558

Vốn điều lệ: 1.000.000.000

Ngày cấp 15-03-2023

Giám đốc: HOÀNG QUỐC TRƯỜNG

Thành lập: 15-03-2023 - 11 tháng

truongbest@gmail.com

0906323468

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 85110 - Giáo dục nhà trẻ

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 85210 Giáo dục tiểu học
2 85220 Giáo dục trung học cơ sở
3 85230 Giáo dục trung học phổ thông
4 85320 Giáo dục trung cấp
5 85310 Sơ cấp
6 85330 Đào tạo cao đẳng
7 85510 Giáo dục thể thao và giải trí
8 85520 Giáo dục văn hoá nghệ thuật
9 85590 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
10 85120 Giáo dục mẫu giáo

Doanh nghiệp mới thành lập