CÔNG TY CỔ PHẦN SINH THÁI SEN TRẮNG

Địa chỉ: 34 Nguyễn Gia Thiều, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

MST:

3401239351

Vốn điều lệ: 120.000.000.000

Ngày cấp 06-12-2022

Giám đốc: HUǣNH QUANG THUẬN

Thành lập: 06-12-2022 - 1 tháng

0934 823 448

Giới thiệu doanh nghiệp

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 42990 - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 129 Trồng cây lâu năm khác
2 210 Trồng rừng và chăm sóc rừng
3 2200 Khai thác gỗ
4 20290 Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
5 2220 Sản xuất sản phẩm từ plastic
6 23990 Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
7 4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
8 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
9 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
10 81300 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
11 96320 Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ

Doanh nghiệp mới thành lập