CÔNG TY TNHH BALHAE

Địa chỉ: Tầng 2, số 96 Lê Văn Thiêm, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

MST:

0318410375

Ngày cấp 16-04-2024

Giám đốc: HUỲNH THỊ NHI

Thành lập: 16-04-2024 - 1 tháng

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 82990 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
2 6820 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
3 Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý
4 82110 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
5 82990 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Doanh nghiệp mới thành lập