CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA HUAJUN

Địa chỉ: Thửa đất số 452, tờ bản đồ số 63, TDP Nam Sơn, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

MST:

1001278232

Ngày cấp 16-04-2024

Giám đốc: QIN WEI

Thành lập: 16-04-2024 - 1 tháng

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 4669 - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 2220 Sản xuất sản phẩm từ plastic
2 32400 Sản xuất đồ chơi, trò chơi
3 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
4 82990 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Doanh nghiệp mới thành lập