CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DẠY NGHỀ PHAN NGÔ

Địa chỉ: 120 Đường 41, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MST:

0317595243

Vốn điều lệ: 2.000.000.000

Ngày cấp 06-12-2022

Giám đốc: NGUYỄN THỊ HỶ

Thành lập: 06-12-2022 - 1 tháng

0789201122

Giới thiệu doanh nghiệp

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 96390 - Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 2023 Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
2 20290 Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
3 2100 Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
4 32900 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
5 4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
6 4632 Bán buôn thực phẩm
7 4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
8 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
9 46900 Bán buôn tổng hợp
10 4719 Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
11 4722 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
12 4772 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
13 4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
14 47910 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
15 6820 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
16 85320 Giáo dục trung cấp
17 85310 Sơ cấp
18 85590 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
19 85600 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
20 86990 Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
21 96100 Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
22 96310 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu

Doanh nghiệp mới thành lập