CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THANH BÌNH

Địa chỉ: 288 đường Trần Não, Khu phố 02, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MST:

0318164779

Vốn điều lệ: 88.000.000.000

Ngày cấp 14-11-2023

Giám đốc: TRẦN CHÍ LẬP

Thành lập: 14-11-2023 - 18 ngày

thanhbinh.information@gmail.c

0789458883

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 46310 - Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 1110 Trồng lúa
2 121 Trồng cây ăn quả
3 1411 Chăn nuôi trâu, bò
4 1610 Hoạt động dịch vụ trồng trọt
5 10612_xoa Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
6 4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
7 4632 Bán buôn thực phẩm
8 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
9 1310 Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm

Doanh nghiệp mới thành lập