CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TQL

Địa chỉ: Số 4 Đường số 9, Phường 04, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MST:

0317734930

Vốn điều lệ: 2.000.000.000

Ngày cấp 15-03-2023

Giám đốc: ĐOÀN PHẠM MINH HOÀNG

Thành lập: 15-03-2023 - 6 tháng

hoang.dpm@outlook.com

0985576006

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 73100 - Quảng cáo

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 18110 In ấn
2 18120 Dịch vụ liên quan đến in
3 32900 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
4 42990 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
5 43110 Phá dỡ
6 43900 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
7 4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
8 4632 Bán buôn thực phẩm
9 4633 Bán buôn đồ uống
10 4711 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
11 47210 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
12 4722 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
13 47230 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
14 47240 Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
15 4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
16 5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
17 5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
18 56290 Dịch vụ ăn uống khác
19 5630 Dịch vụ phục vụ đồ uống
20 5911 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
21 59120 Hoạt động hậu kỳ
22 73200 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
23 74100 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
24 74200 Hoạt động nhiếp ảnh
25 8219 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
26 82300 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
27 82990 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
28 41010 Xây dựng nhà để ở

Doanh nghiệp mới thành lập