CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỂ THAO VNS

Địa chỉ: 222 Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

MST:

0318410329

Ngày cấp 16-04-2024

Giám đốc: LÊ ĐẮC CẨM ANH

Thành lập: 16-04-2024 - 1 tháng

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 43290 - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 3700 Thoát nước và xử lý nước thải
2 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
3 42120 Xây dựng công trình đường bộ
4 42990 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
5 Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng
6 Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác
7 43290 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
8 43300 Hoàn thiện công trình xây dựng
9 43900 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
10 4633 Bán buôn đồ uống
11 4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
12 47630 Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh
13 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
14 5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
15 5630 Dịch vụ phục vụ đồ uống
16 Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật
17 7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
18 74100 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
19 81210 Vệ sinh chung nhà cửa
20 85510 Giáo dục thể thao và giải trí
21 85600 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
22 93110 Hoạt động của các cơ sở thể thao
23 93120 Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
24 93190 Hoạt động thể thao khác
25 41010 Xây dựng nhà để ở
26 41020 Xây dựng nhà không để ở
27 42210 Xây dựng công trình điện
28 42220 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
29 42230 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
30 42290 Xây dựng công trình công ích khác
31 42910 Xây dựng công trình thủy
32 42930 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo

Doanh nghiệp mới thành lập