CÔNG TY TNHH DV NƯỚC SẠCH MINH ANH

Địa chỉ: Số nhà 50, ngõ 1, Đường Ngô Thì Nhậm, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

MST:

1001262641

Vốn điều lệ: 99.000.000.000

Ngày cấp 15-03-2023

Giám đốc: NGUYỄN NGỌC MAI

Thành lập: 15-03-2023 - 15 ngày

ѭӟF ÿ{ WKӏ Yj Q{QJ WK{Q

Giới thiệu doanh nghiệp

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 36000 - Khai thác, xử lý và cung cấp nước

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 1104 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
2 32900 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
3 33190 Sửa chữa thiết bị khác
4 33200 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
5 3700 Thoát nước và xử lý nước thải
6 42120 Xây dựng công trình đường bộ
7 42990 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
8 43110 Phá dỡ
9 43120 Chuẩn bị mặt bằng
10 43210 Lắp đặt hệ thống điện
11 4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
12 43290 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
13 43300 Hoàn thiện công trình xây dựng
14 4633 Bán buôn đồ uống
15 4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
16 4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
17 4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
18 4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
19 4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
20 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
21 70200 Hoạt động tư vấn quản lý
22 7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
23 7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
24 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
25 81290 Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
26 82990 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
27 41010 Xây dựng nhà để ở
28 41020 Xây dựng nhà không để ở
29 42210 Xây dựng công trình điện
30 42220 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
31 42290 Xây dựng công trình công ích khác
32 42910 Xây dựng công trình thủy
33 42920 Xây dựng công trình khai khoáng
34 42930 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo

Doanh nghiệp mới thành lập