CÔNG TY TNHH EDUREAL ACADEMY

Địa chỉ: B01 11 Khu nhà ở phường 13 và phường 14, Số 148/21 Đường 59, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MST:

0318064284

Vốn điều lệ: 1.000.000.000

Ngày cấp 26-09-2023

Giám đốc: HUǣke Ăke DŨkd

Thành lập: 26-09-2023 - 2 tháng

0943285339

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 85590 - Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 58200 Xuất bản phần mềm
2 6820 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
3 70200 Hoạt động tư vấn quản lý
4 85310 Sơ cấp
5 85600 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
6 72110 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên

Doanh nghiệp mới thành lập