CÔNG TY TNHH HALLO STARS

Địa chỉ: Tổ 5, Khu phố 7, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

MST:

4101629507

Vốn điều lệ: 1.000.000.000

Ngày cấp 31-05-2023

Giám đốc: TRẦN VŨ NAM ANH

Thành lập: 31-05-2023 - 11 tháng

0792060686

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 62010 - Lập trình máy vi tính

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 18110 In ấn
2 18120 Dịch vụ liên quan đến in
3 46510 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
4 46520 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
5 4741 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
6 5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
7 5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
8 58200 Xuất bản phần mềm
9 5911 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
10 59120 Hoạt động hậu kỳ
11 59130 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
12 62020 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
13 62090 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
14 63110 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
15 63120 Cổng thông tin
16 63990 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
17 70200 Hoạt động tư vấn quản lý
18 73100 Quảng cáo
19 73200 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
20 74100 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
21 74200 Hoạt động nhiếp ảnh
22 7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
23 7710 Cho thuê xe có động cơ
24 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
25 7830 Cung ứng và quản lý nguồn lao động
26 79110 Đại lý du lịch
27 79120 Điều hành tua du lịch
28 79900 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
29 82300 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
30 82990 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Doanh nghiệp mới thành lập