CÔNG TY TNHH HẦM RƯỢU VINA

Địa chỉ: Số 36, Đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

MST:

0110285661

Vốn điều lệ: 1.000.000.000

Ngày cấp 15-03-2023

Giám đốc: BÔI NGỌC HƯNG

Thành lập: 15-03-2023 - 1 năm

0921619333

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 47230 - Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
2 4632 Bán buôn thực phẩm
3 4633 Bán buôn đồ uống
4 46900 Bán buôn tổng hợp
5 4711 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
6 4719 Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
7 4722 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
8 47240 Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
9 4932 Vận tải hành khách đường bộ khác
10 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
11 5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
12 5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
13 56210 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)
14 56290 Dịch vụ ăn uống khác
15 5630 Dịch vụ phục vụ đồ uống
16 7710 Cho thuê xe có động cơ
17 77210 Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí
18 79110 Đại lý du lịch
19 79120 Điều hành tua du lịch
20 82300 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

Doanh nghiệp mới thành lập