CÔNG TY TNHH HT THỊNH PHÁT

Địa chỉ: Tổ 3, Khu Hường Trầm, Phường Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

MST:

2601099734

Vốn điều lệ: 1.000.000.000

Ngày cấp 01-12-2023

Giám đốc: LÊ THỊ THƠ

Thành lập: 01-12-2023 - 2 tháng

0364687889; 0963399198

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 85600 - Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
2 70200 Hoạt động tư vấn quản lý
3 78100 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
4 78200 Cung ứng lao động tạm thời
5 7830 Cung ứng và quản lý nguồn lao động
6 82300 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
7 85320 Giáo dục trung cấp
8 85310 Sơ cấp
9 85590 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Doanh nghiệp mới thành lập