CÔNG TY TNHH JANSSEN WORLDWIDE SHIPPING

Địa chỉ: Lầu 11 Hải Âu Build, 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MST:

0318164641

Vốn điều lệ: 10.000.000.000

Ngày cấp 14-11-2023

Giám đốc: HUǣNH KIM THÀNH

Thành lập: 14-11-2023 - 18 ngày

090 9192400

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 5229 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 49110 Vận tải hành khách đường sắt
2 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
3 5012 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
4 5022 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
5 5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
6 5222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
7 5224 Bốc xếp hàng hóa

Doanh nghiệp mới thành lập