CÔNG TY TNHH KHAI KHOÁNG , KHOÁNG SẢN HƯNG TÍN

Địa chỉ: Đội 4, thôn Cốc Lương, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

MST:

0110201005

Vốn điều lệ: 38.000.000.000

Ngày cấp 06-12-2022

Giám đốc: NGUYỄN QUANG TUẤN

Thành lập: 06-12-2022 - 1 tháng

Giới thiệu doanh nghiệp

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 8910 Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
2 8920 Khai thác và thu gom than bùn
3 8990 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
4 9100 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên
5 9900 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
6 42120 Xây dựng công trình đường bộ
7 42990 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
8 43110 Phá dỡ
9 43120 Chuẩn bị mặt bằng
10 43300 Hoàn thiện công trình xây dựng
11 4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
12 46900 Bán buôn tổng hợp
13 4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
14 82990 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
15 41010 Xây dựng nhà để ở
16 41020 Xây dựng nhà không để ở
17 42210 Xây dựng công trình điện
18 42220 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
19 42230 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
20 42290 Xây dựng công trình công ích khác
21 42910 Xây dựng công trình thủy
22 42920 Xây dựng công trình khai khoáng

Doanh nghiệp mới thành lập