CÔNG TY TNHH KOREABOX 1998

Địa chỉ: Số 51 Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

MST:

0110720723

Ngày cấp 21-05-2024

Giám đốc: NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH

Thành lập: 21-05-2024 - 23 ngày

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 1010 - Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 1010 Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
2 1020 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
3 1030 Chế biến và bảo quản rau quả
4 5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
5 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên và dịch vụ ăn uống khác
6 56210 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)
7 5630 Dịch vụ phục vụ đồ uống

Doanh nghiệp mới thành lập