CÔNG TY TNHH LIRUI TRIMS (VIỆT NAM)

Địa chỉ: Tầng 2, Số 88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MST:

0317851063

Vốn điều lệ: 1.164.500.000

Ngày cấp 25-05-2023

Giám đốc: CHEN, LIANG

Thành lập: 25-05-2023 - 1 năm

chen.liang@sszippers.com

(+86) 0532-55570672

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 62090 - Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 46900 Bán buôn tổng hợp
2 47990 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
3 62010 Lập trình máy vi tính
4 70200 Hoạt động tư vấn quản lý
5 7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
6 7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Doanh nghiệp mới thành lập