CÔNG TY TNHH LIRUI TRIMS (VIỆT NAM)

Địa chỉ: Tầng 2, Số 88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MST:

0317851063

Vốn điều lệ: 1.164.500.000

Ngày cấp 25-05-2023

Giám đốc: CHEN, LIANG

Thành lập: 25-05-2023 - 7 ngày

chen.liang@sszippers.com

(+86) 0532-55570672

Giới thiệu doanh nghiệp

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 62090 - Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 46900 Bán buôn tổng hợp
2 47990 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
3 62010 Lập trình máy vi tính
4 70200 Hoạt động tư vấn quản lý
5 7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
6 7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Doanh nghiệp mới thành lập