CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 07 Lê Văn Thêm, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

MST:

3401247874

Vốn điều lệ: 100.000.000.000

Ngày cấp 26-09-2023

Giám đốc: BÔI THÀNH TRUNG

Thành lập: 26-09-2023 - 2 tháng

0974514647

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 36000 Khai thác, xử lý và cung cấp nước
2 3700 Thoát nước và xử lý nước thải
3 38110 Thu gom rác thải không độc hại
4 3812 Thu gom rác thải độc hại
5 38210 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
6 3822 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
7 42120 Xây dựng công trình đường bộ
8 42990 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
9 43110 Phá dỡ
10 43120 Chuẩn bị mặt bằng
11 43210 Lắp đặt hệ thống điện
12 4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
13 43290 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
14 43300 Hoàn thiện công trình xây dựng
15 4513 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
16 4633 Bán buôn đồ uống
17 46340 Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
18 4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
19 4719 Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
20 47230 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
21 47240 Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
22 4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
23 4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
24 4932 Vận tải hành khách đường bộ khác
25 5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
26 5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
27 56290 Dịch vụ ăn uống khác
28 5630 Dịch vụ phục vụ đồ uống
29 5914 Hoạt động chiếu phim
30 64190 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
31 70200 Hoạt động tư vấn quản lý
32 73100 Quảng cáo
33 77210 Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí
34 77290 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
35 79110 Đại lý du lịch
36 79120 Điều hành tua du lịch
37 81300 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
38 82300 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
39 90000 Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
40 93110 Hoạt động của các cơ sở thể thao
41 93120 Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
42 93190 Hoạt động thể thao khác
43 93210 Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
44 96100 Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
45 41010 Xây dựng nhà để ở
46 41020 Xây dựng nhà không để ở
47 42910 Xây dựng công trình thủy
48 42920 Xây dựng công trình khai khoáng
49 42930 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo

Doanh nghiệp mới thành lập