Công Ty TNHH Một Thành Viên Lưu Trữ Sông Hàn

Tên tiếng anh: CôNG TY TNHH MTV LưU TRữ SôNG HàN

Địa chỉ: 435/09 Hà Huy Tập - Phường An Khê - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

Nơi đăng ký nộp thuế: 435/09 Hà Huy Tập - Phường An Khê - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

MST:

0401540316

Ngày cấp 21-05-2013

Giám đốc: Hồ Nguyễn Mai Nguyên

Thành lập: 21-05-2013 - 10 năm

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 91010 - Hoạt động thư viện và lưu trữ

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 47610 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
2 58200 Xuất bản phần mềm
3 70200 Hoạt động tư vấn quản lý
4 73100 Quảng cáo
5 82110 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
6 8219 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
7 91010 Hoạt động thư viện và lưu trữ

Doanh nghiệp mới thành lập