CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MƯỜI PHẠM

Địa chỉ: 165M Ngô Quyền, Xã Biển Hồ, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

MST:

5901200740

Vốn điều lệ: 1.000.000.000

Ngày cấp 31-05-2023

Giám đốc: PHẠM VĂN MƯỜI

Thành lập: 31-05-2023 - 1 năm

0357579979

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 4669 - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 810 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
2 8910 Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
3 8920 Khai thác và thu gom than bùn
4 8990 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
5 9900 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
6 38110 Thu gom rác thải không độc hại
7 3812 Thu gom rác thải độc hại
8 38210 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
9 3822 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
10 3830 Tái chế phế liệu
11 39000 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
12 4511 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
13 4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
14 4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
15 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Doanh nghiệp mới thành lập