CÔNG TY TNHH MTV - KHÁCH SẠN NGỌC ÁNH

Địa chỉ: 23-25 đường Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6, TP Hồ Chí Minh, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

MST:

0318410047

Ngày cấp 16-04-2024

Giám đốc: NGUYỄN HOÀNG DŨNG

Thành lập: 16-04-2024 - 1 tháng

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 96100 - Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
2 96100 Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)

Doanh nghiệp mới thành lập