CÔNG TY TNHH MTV VŨ NGUYÊN VỸ

Địa chỉ: Số 43 Phan Nhu, Khu phố 5, Thị Trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

MST:

4001275075

Vốn điều lệ: 1.000.000.000

Ngày cấp 14-11-2023

Giám đốc: NGUYỄN VĂN BA

Thành lập: 14-11-2023 - 18 ngày

0905.038.230

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 4632 - Bán buôn thực phẩm

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
2 46900 Bán buôn tổng hợp
3 4711 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
4 4719 Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
5 4722 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

Doanh nghiệp mới thành lập