CÔNG TY TNHH NHẬT ANH TRAVEL

Địa chỉ: 66 Miếu Bà, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

MST:

4201989983

Vốn điều lệ: 100.000.000

Ngày cấp 14-11-2023

Giám đốc: NGUYỄN VĂN HÀ

Thành lập: 14-11-2023 - 18 ngày

0911796138

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 5225 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
2 47630 Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh
3 4931 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
4 4932 Vận tải hành khách đường bộ khác
5 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
6 5011 Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
7 5021 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
8 5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
9 5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
10 5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
11 56210 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)
12 56290 Dịch vụ ăn uống khác
13 5630 Dịch vụ phục vụ đồ uống
14 7710 Cho thuê xe có động cơ
15 77210 Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí
16 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
17 79110 Đại lý du lịch
18 79120 Điều hành tua du lịch
19 79900 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
20 82300 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
21 85510 Giáo dục thể thao và giải trí
22 93110 Hoạt động của các cơ sở thể thao
23 93120 Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
24 93190 Hoạt động thể thao khác
25 93210 Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
26 93290 Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Doanh nghiệp mới thành lập