CÔNG TY TNHH OXFORD ACADEMY

Địa chỉ: 79 đường D5, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam

MST:

3502500795

Vốn điều lệ: 100.000.000

Ngày cấp 31-05-2023

Giám đốc: VƯU THÔNG NGUYÊN

Thành lập: 31-05-2023 - 3 tháng

02543333668

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 85590 - Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
2 8219 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
3 85210 Giáo dục tiểu học
4 85220 Giáo dục trung học cơ sở
5 85230 Giáo dục trung học phổ thông
6 85510 Giáo dục thể thao và giải trí
7 85520 Giáo dục văn hoá nghệ thuật
8 85600 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
9 85110 Giáo dục nhà trẻ
10 85120 Giáo dục mẫu giáo

Doanh nghiệp mới thành lập