CÔNG TY TNHH PAYCARGO VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MST:

0317850542

Vốn điều lệ: 2.364.200.000

Ngày cấp 25-05-2023

Giám đốc: DIEPPA JUAN CARLOS

Thành lập: 25-05-2023 - 7 ngày

(028) 73022 888

Giới thiệu doanh nghiệp

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 70200 - Hoạt động tư vấn quản lý

Doanh nghiệp mới thành lập