CÔNG TY TNHH PHONG ALAS

Địa chỉ: 163/63 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

MST:

0318466392

Ngày cấp 21-05-2024

Giám đốc: HUỲNH TUẤN PHONG

Thành lập: 21-05-2024 - 23 ngày

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 4669 - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Doanh nghiệp mới thành lập