CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ GIA SẢN VN

Địa chỉ: 87/41 Lê Văn Duyệt, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MST:

0317595839

Vốn điều lệ: 2.000.000.000

Ngày cấp 06-12-2022

Giám đốc: NGUYỄN VIỆT ANH

Thành lập: 06-12-2022 - 1 tháng

'ҥ\ ÿӑF QKDQK 'ҥ\ OiL

Giới thiệu doanh nghiệp

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 6820 - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 66190 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
2 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
3 69200 Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
4 70200 Hoạt động tư vấn quản lý
5 7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
6 71200 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
7 73100 Quảng cáo
8 73200 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
9 82110 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
10 85320 Giáo dục trung cấp
11 85520 Giáo dục văn hoá nghệ thuật
12 85590 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
13 85600 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
14 41010 Xây dựng nhà để ở
15 41020 Xây dựng nhà không để ở

Doanh nghiệp mới thành lập