CÔNG TY TNHH QUANG CƯỜNG EMB

Địa chỉ: Đường 390 Chợ La, thôn La Đôi, Xã Hợp Tiến, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

MST:

0801387951

Vốn điều lệ: 200.000.000

Ngày cấp 06-12-2022

Giám đốc: TRƯƠNG THỊ THANH

Thành lập: 06-12-2022 - 1 năm

0968304654

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 14300 - Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 13110 Sản xuất sợi
2 13120 Sản xuất vải dệt thoi
3 13130 Hoàn thiện sản phẩm dệt
4 13910 Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
5 13920 Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
6 13930 Sản xuất thảm, chăn đệm
7 13940 Sản xuất các loại dây bện và lưới
8 13990 Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
9 4641 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
10 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
11 4751 Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
12 4771 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
13 4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
14 4782 Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ

Doanh nghiệp mới thành lập