Công Ty TNHH Sacomtec

Tên tiếng anh: Sacomtec Company Limited

Địa chỉ: 64 Trương Định, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

MST:

0314327528

Ngày cấp 03-04-2017

Giám đốc: Võ Hà Phương Uyên

Thành lập: 03-04-2017 - 7 năm

info@sacomtec.com

(028) 3932 2188 - 1900 1828

https://sacomtec.com/

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 62010 - Lập trình máy vi tính

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Sacomtec

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
2 46101 Đại lý
3 46102 Môi giới
4 46103 Đấu giá
5 4741 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
6 47411 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh
7 47412 Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
8 47420 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
9 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
10 77301 Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp
11 77302 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng
12 77303 Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)
13 77309 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu
14 77400 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
15 78100 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
16 78200 Cung ứng lao động tạm thời

Doanh nghiệp mới thành lập