CÔNG TY TNHH THE BRICK HOME

Địa chỉ: 1A khu quy hoạch Trần Lê, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

MST:

5801499622

Vốn điều lệ: 500.000.000

Ngày cấp 15-03-2023

Giám đốc: ĐINH SƠN DƯƠNG

Thành lập: 15-03-2023 - 11 tháng

0981390900

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 5510 - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
2 5630 Dịch vụ phục vụ đồ uống

Doanh nghiệp mới thành lập