CÔNG TY TNHH THE INTELLECTUAL PROPERTY LABORATORY

Địa chỉ: 546 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MST:

0318064573

Vốn điều lệ: 100.000.000

Ngày cấp 26-09-2023

Giám đốc: NGUYỄN NGỌC TRÂM

Thành lập: 26-09-2023 - 2 tháng

0859119626

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 70200 - Hoạt động tư vấn quản lý

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 5911 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
2 59130 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
3 62020 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
4 63990 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
5 85590 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
6 85600 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
7 90000 Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
8 72120 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
9 72210 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội

Doanh nghiệp mới thành lập