CÔNG TY TNHH THU GOM PHẾ LIỆU VÀ KINH DOANH SẮT THÉP ĐÔNG BẮC

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa Nhà HSC, Số 162B Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MST:

0318064252

Vốn điều lệ: 5.000.000.000

Ngày cấp 26-09-2023

Giám đốc: NGUYỄN VĂN ĐÔNG

Thành lập: 26-09-2023 - 2 tháng

0797533818

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 4662 - Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 3700 Thoát nước và xử lý nước thải
2 38110 Thu gom rác thải không độc hại
3 3812 Thu gom rác thải độc hại
4 38210 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
5 3822 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
6 3830 Tái chế phế liệu
7 39000 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
8 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
9 4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

Doanh nghiệp mới thành lập