CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHUNG TUYẾT

Địa chỉ: TDP Me, Thị trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

MST:

2500717374

Ngày cấp 16-04-2024

Giám đốc: NGUYỄN TUẤN ANH

Thành lập: 16-04-2024 - 1 tháng

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 43290 - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 42120 Xây dựng công trình đường bộ
2 Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng
3 43290 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
4 43300 Hoàn thiện công trình xây dựng
5 43900 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
6 4632 Bán buôn thực phẩm
7 4633 Bán buôn đồ uống
8 4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
9 46510 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
10 4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
11 4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
12 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
13 46900 Bán buôn tổng hợp
14 4722 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
15 47230 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
16 4772 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
17 4931 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
18 4932 Vận tải hành khách đường bộ khác
19 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
20 5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
21 5224 Bốc xếp hàng hóa
22 5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
23 5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
24 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên và dịch vụ ăn uống khác
25 56210 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)
26 5630 Dịch vụ phục vụ đồ uống
27 Quảng cáo và nghiên cứu thị trường
28 Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
29 79120 Điều hành tua du lịch
30 82300 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
31 82920 Dịch vụ đóng gói
32 82990 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
33 41010 Xây dựng nhà để ở
34 41020 Xây dựng nhà không để ở
35 42230 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc

Doanh nghiệp mới thành lập