CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ RICE SRALK

Địa chỉ: Tỉnh Bình Dương

MST:

3703223929

Ngày cấp 09-07-2024

Giám đốc:

Thành lập: 09-07-2024 - 11 ngày

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Doanh nghiệp mới thành lập