CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHÚC ĐỨC

Địa chỉ: Số 111 khu tập thể Dược, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

MST:

2301236612

Vốn điều lệ: 5.000.000.000

Ngày cấp 15-03-2023

Giám đốc: CAO THỊ LUYẾN

Thành lập: 15-03-2023 - 15 ngày

0342256728

Giới thiệu doanh nghiệp

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 41020 - Xây dựng nhà không để ở

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 2200 Khai thác gỗ
2 2310 Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
3 1610 Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
4 16210 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
5 16220 Sản xuất đồ gỗ xây dựng
6 16230 Sản xuất bao bì bằng gỗ
7 1629 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
8 26400 Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
9 28170 Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)
10 3100 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
11 42110 Xây dựng công trình đường sắt
12 42120 Xây dựng công trình đường bộ
13 42990 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
14 43110 Phá dỡ
15 43120 Chuẩn bị mặt bằng
16 43210 Lắp đặt hệ thống điện
17 4511 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
18 4530 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
19 4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
20 4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
21 4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
22 4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
23 4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
24 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
25 46900 Bán buôn tổng hợp
26 4711 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
27 4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
28 4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
29 4931 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
30 4932 Vận tải hành khách đường bộ khác
31 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
32 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
33 6820 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
34 70200 Hoạt động tư vấn quản lý
35 7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
36 7710 Cho thuê xe có động cơ
37 82990 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
38 41010 Xây dựng nhà để ở
39 42210 Xây dựng công trình điện
40 42220 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
41 42230 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
42 42290 Xây dựng công trình công ích khác
43 42910 Xây dựng công trình thủy
44 42920 Xây dựng công trình khai khoáng
45 42930 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo

Doanh nghiệp mới thành lập