CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XE ĐIỆN PIN NGÔ KHANG HUY

Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh

MST:

0318466554

Ngày cấp 21-05-2024

Giám đốc:

Thành lập: 21-05-2024 - 23 ngày

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Doanh nghiệp mới thành lập