CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SHENAURA

Địa chỉ: Nhà A4 Khu Công Đoàn, Phố Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

MST:

0110286270

Vốn điều lệ: 500.000.000

Ngày cấp 15-03-2023

Giám đốc: NGUYỄN DIỆP HÀ

Thành lập: 15-03-2023 - 1 năm

0946749194

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 4649 - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
2 46900 Bán buôn tổng hợp
3 4719 Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
4 47610 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
5 47910 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
6 58200 Xuất bản phần mềm
7 5911 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
8 59120 Hoạt động hậu kỳ
9 59130 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
10 59200 Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
11 62010 Lập trình máy vi tính
12 62020 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
13 62090 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
14 63110 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
15 66190 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
16 70200 Hoạt động tư vấn quản lý
17 82990 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
18 96100 Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)

Doanh nghiệp mới thành lập