CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VNEXT

Địa chỉ: Tỉnh Đắk Lắk

MST:

6001768691

Ngày cấp 02-03-2024

Giám đốc:

Thành lập: 02-03-2024 - 1 tháng

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Doanh nghiệp mới thành lập