CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU XUÂN HÙNG

Địa chỉ: Số 492 Tôn Đức Thắng, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

MST:

0202201679

Vốn điều lệ: 500.000.000

Ngày cấp 25-05-2023

Giám đốc: NGUYỄN THỊ BÍNH

Thành lập: 25-05-2023 - 1 năm

0904160590

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 82990 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 4511 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
2 45120 Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
3 4513 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
4 45200 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
5 4530 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
6 4541 Bán mô tô, xe máy
7 45420 Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
8 4543 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
9 4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
10 4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
11 4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
12 4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
13 4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
14 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
15 47300 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
16 4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
17 4931 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
18 4932 Vận tải hành khách đường bộ khác
19 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
20 5011 Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
21 5012 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
22 5021 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
23 5022 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
24 5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
25 5225 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
26 5222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
27 5224 Bốc xếp hàng hóa
28 5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
29 7710 Cho thuê xe có động cơ
30 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

Doanh nghiệp mới thành lập