Công Ty TNHH Tin Học Giải Pháp Tiến Hóa

Tên tiếng anh: EVOLUS CO., LTD.

Địa chỉ: 109 Cộng Hòa - Phường 12 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký nộp thuế: 16 Cửu Long P.02 - Phường 2 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

MST:

0305089080

Ngày cấp 27-07-2007

Giám đốc: Lê Hồ Bá Phước

Thành lập: 27-07-2007 - 16 năm

contact@evolus.vn

(+84) 28 629 6688 6

http://evolus.vn

Ngành nghề kinh doanh chính

  • - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tin Học Giải Pháp Tiến Hóa

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

Doanh nghiệp mới thành lập