CÔNG TY TNHH TMDV PHÁT TRỌNG TÍN

Địa chỉ: Số 26 Phan Đăng Lưu, Phường Tân An, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

MST:

3401247867

Vốn điều lệ: 5.000.000.000

Ngày cấp 26-09-2023

Giám đốc: LÊ THỊ ÁNH SƯƠNG

Thành lập: 26-09-2023 - 8 tháng

hkdlesuong79@gmail.com

0975 124 114

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 4649 - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 4632 Bán buôn thực phẩm
2 4633 Bán buôn đồ uống
3 4641 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
4 4722 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
5 47230 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
6 47610 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
7 47620 Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh
8 47640 Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
9 4771 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
10 4772 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
11 4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
12 4782 Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
13 4789 Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
14 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
15 5012 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
16 5022 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
17 5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
18 5225 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
19 5224 Bốc xếp hàng hóa
20 5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Doanh nghiệp mới thành lập