CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN AMI

Địa chỉ: 27/26 Đồng Xoài, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MST:

0317595349

Vốn điều lệ: 1.000.000.000

Ngày cấp 06-12-2022

Giám đốc: TRẦN ĐỖ VÂN ANH

Thành lập: 06-12-2022 - 1 tháng

0901379248

Giới thiệu doanh nghiệp

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 82300 - Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
2 46900 Bán buôn tổng hợp
3 4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
4 5911 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
5 59120 Hoạt động hậu kỳ
6 73100 Quảng cáo
7 74100 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
8 74200 Hoạt động nhiếp ảnh
9 7710 Cho thuê xe có động cơ
10 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
11 79110 Đại lý du lịch
12 79120 Điều hành tua du lịch
13 79900 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

Doanh nghiệp mới thành lập