CÔNG TY TNHH TSL BẮC NINH

Địa chỉ: Lô CN07, Khu công nghiệp Gia Bình II, Xã Thái Bảo, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

MST:

2301281728

Ngày cấp 16-04-2024

Giám đốc: BÙI NGỌC SƠN

Thành lập: 16-04-2024 - 1 tháng

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 43290 - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 24100 Sản xuất sắt, thép, gang
2 Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi
3 25120 Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
4 25130 Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)
5 25910 Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
6 25920 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
7 25930 Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
8 2599 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
9 26100 Sản xuất linh kiện điện tử
10 26200 Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
11 26300 Sản xuất thiết bị truyền thông
12 26400 Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
13 2710 Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
14 33110 Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
15 33120 Sửa chữa máy móc, thiết bị
16 33130 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
17 33200 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
18 42990 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
19 43290 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
20 4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
21 4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
22 4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
23 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
24 46900 Bán buôn tổng hợp
25 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
26 7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
27 42210 Xây dựng công trình điện
28 42220 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
29 42230 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
30 42290 Xây dựng công trình công ích khác
31 42910 Xây dựng công trình thủy
32 42920 Xây dựng công trình khai khoáng
33 42930 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo

Doanh nghiệp mới thành lập