CÔNG TY TNHH TỦ BẾP UY LAN

Địa chỉ: Số 37, Đường ĐT745,Tổ 5, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

MST:

3703169929

Vốn điều lệ: 9.500.000.000

Ngày cấp 14-11-2023

Giám đốc: LÝ NGỌC LIÊN

Thành lập: 14-11-2023 - 18 ngày

0825246289

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 3100 - Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 16210 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
2 1629 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
3 32900 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
4 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Doanh nghiệp mới thành lập