CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG PHONG

Địa chỉ: Nhà ông Trần Công Phong, Phố 2, Phường Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

MST:

2803093608

Vốn điều lệ: 900.000.000

Ngày cấp 14-11-2023

Giám đốc: TRẦN CÔNG PHONG

Thành lập: 14-11-2023 - 18 ngày

0372.093.694

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 43300 - Hoàn thiện công trình xây dựng

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 42120 Xây dựng công trình đường bộ
2 43290 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
3 4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
4 41010 Xây dựng nhà để ở
5 41020 Xây dựng nhà không để ở
6 42210 Xây dựng công trình điện
7 42290 Xây dựng công trình công ích khác

Doanh nghiệp mới thành lập