CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - KIỂM ĐỊNH DVC

Địa chỉ: Số 87/13, đường 79, tổ dân phố 8, khu phố 4, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MST:

0317663736

Vốn điều lệ: 8.000.000.000

Ngày cấp 03-02-2023

Giám đốc: BÔI TẤT ĐẠT

Thành lập: 03-02-2023 - 9 tháng

0938855376

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 7110 - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 33200 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
2 42110 Xây dựng công trình đường sắt
3 42120 Xây dựng công trình đường bộ
4 42990 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
5 43110 Phá dỡ
6 43290 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
7 43300 Hoàn thiện công trình xây dựng
8 43900 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
9 4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
10 4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
11 4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
12 41010 Xây dựng nhà để ở
13 41020 Xây dựng nhà không để ở
14 42220 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
15 42230 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
16 42290 Xây dựng công trình công ích khác
17 42910 Xây dựng công trình thủy
18 42920 Xây dựng công trình khai khoáng
19 42930 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo

Doanh nghiệp mới thành lập